Wij geven om uw privacy

Om u te kunnen informeren over onze strijd tegen muco, kan het zijn dat wij gegevens van u bijhouden in een database. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hierbij houden wij ons met ingang van 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

 

U kan bij ons steeds een overzicht aanvragen van de gegevens die we van u bijhouden. 

U kan ons hiervoor een ondertekende brief bezorgen (op te sturen naar Mucovereniging vzw, t.a.v. Catherine Cosemans, Joseph Borlélaan 12, 1160 Brussel) met vermelding van 'aanvraag overzicht gegevens' of ons per e-mail contacteren via catherine@muco.be. Indien u ons per e-mail contacteert, vragen we u hierbij een document toe te voegen (bvb kopie van de identiteitskaart) die het mogelijk maakt uw identiteit te bevestigen. 

U kan ons steeds vragen uw gegevens (bvb e-mailadres of postadres) te wijzigen. 

U kan ons hiervoor een ondertekende brief bezorgen (op te sturen naar Mucovereniging vzw, t.a.v. Catherine Cosemans, Joseph Borlélaan 12, 1160 Brussel) met vermelding van 'aanvraag wijziging gegevens' of ons per e-mail contacteren via catherine@muco.be.

U kan ons steeds vragen om niet langer direct mailing-publicaties te ontvangen (recht op verzet)

U kan ons hiervoor een ondertekende brief bezorgen (op te sturen naar Mucovereniging vzw, t.a.v. Catherine Cosemans, Joseph Borlélaan 12, 1160 Brussel) met vermelding van 'schrapping direct mailingpublicaties' of ons per e-mail contacteren via catherine@muco.be.

Indien u dat wenst, kan u ons vragen om uw gegevens te laten schrappen uit onze database.

Houd er rekening mee dat dit een verregaande beslissing is: indien u dit aanvraagt, kan de Mucovereniging u niet meer informeren over de strijd tegen muco. Indien de Mucovereniging uw gegevens om wettelijke redenen (bijvoorbeeld omwille van het fiscaal attest) of uit de noodzaak uit hoofde van een overeenkomst (bvb omdat u bij ons een bestelling plaatste voor verkoopsproducten, medisch materiaal of voeding) dient bij te houden, dan zullen uw gegevens pas definitief geschrapt worden nadat de redelijke termijn die de grond vormt voor deze wettelijke reden verlopen is.

U kan ons hiervoor een ondertekende brief bezorgen (op te sturen naar Mucovereniging vzw, t.a.v. Catherine Cosemans, Joseph Borlélaan 12, 1160 Brussel) met vermelding van 'aanvraag schrapping gegevens' of ons per e-mail contacteren via catherine@muco.be. Indien u ons per e-mail contacteert, vragen we u hierbij een document toe te voegen (bvb kopie van de identiteitskaart) die het mogelijk maakt uw identiteit te bevestigen. Deze vraag tot schrapping is gratis. Manifest ongegronde of overmatige verzoeken kunnen wel worden aangerekend of worden geweigerd.

 

Indien u ons contacteert voor één bovenstaande vragen, streven wij ernaar om binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze vraag deze te behandelen of de gevraagde aanpassingen door te voeren. Bij een vraag om schrapping van uw gegevens ontvangt u hiervan steeds een bevestiging per brief.  

 

U kan onze volledige privacyverklaren nalezen via deze link